OPUBLIKOWANO | 27 września

W dniu 25 września 2023r. w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO przedstawiciele Stowarzyszenia Subregion Północny Opolszczyzny podpisali umowę na dotację w ramach otwartego konkursu ofert na „DOKUMENTY STRATEGICZNE NGO".

Czytaj więcej...
OPUBLIKOWANO | 27 kwietnia

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego organizuje webinarium pt. "Kredyt technologiczny na innowacje w Twojej firmie", dotyczącego aktualnie trwającego naboru do działania 2.32 Kredyt technologiczny programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Czytaj więcej...
OPUBLIKOWANO | 19 kwietnia

18 kwietnia delegacja przedstawicieli samorządów Subregionu Północnego Opolszczyzny w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus udała się z wizytą studyjną do Ostrowa Wielkopolskiego.

Czytaj więcej...

CEL DZIAŁANIA

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny kluczbork-namysłów-olesno poprzez: 1) wspólne planowanie rozwoju - uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych, 2) promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, 3) integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, 4) podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizacje wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój obszaru funkcjonalnego, 5) pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację projektów, 6) wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego, 7) administrowanie wspólną infrastrukturą i pozostałym posiadanym majątkiem, 8) promocję i działalność informacyjną, 9) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, 10) inne działania realizujące cele statutowe. Stowarzyszenie reprezentuje interesy jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w obszarze funkcjonalnym kluczbork- namysłów-olesno i podejmuje się obrony tych interesów.