W dniu 27.05.2024 r. w Kluczborku odbyły się obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Subregion Północny Opolszczyzny, podczas których zatwierdzono sprawozdanie finansowo- rzeczowe za rok 2023. Udzielono absolutorium dotychczasowym władzom Stowarzyszenia oraz dokonano wyboru nowych władz.

 

Prezesem Subregionu został Jarosław Kielar – Burmistrz Miasta Kluczborka.

Wiceprezesami zostali: Barbara Zając – Wójt Gminy Pokój oraz Mirosław Birecki – Starosta Kluczborski.

W składzie Zarządu Stowarzyszenia znaleźli się również:

Jolanta Wilczyńska – Starosta Namysłowski - Członek Zarządu

Roland Fabianek – Vice Starosta Oleski - Członek Zarządu

Piotr Gręda – Burmistrz Miasta Olesno - Członek Zarządu.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Barbara Bednarz – Wójt Gminy Świerczów

Jan Leszek Wiącek – Burmistrz Miasta Wołczyn

Rafał Kotarski – Burmistrz Miasta Gorzów Śląski

 

Serdecznie gratulujemy!