W dniu 15 marca 2024r. na Walnym Zgromadzeniu Członków Subregionu Północnego Opolszczyzny została podjęta uchwała Nr 1/I/2024 w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030 wraz z diagnozą oraz uchwała Nr 2/I/2024 w sprawie przyjęcia do realizacji Listy Projektów (wykaz operacji) do Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.

Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030 uzyskała pozytywną opinię Zarządu Województwa Opolskiego w zakresie możliwości finansowania Strategii  w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 - uchwała nr /12026 /2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku.