18 kwietnia delegacja przedstawicieli samorządów Subregionu Północnego Opolszczyzny w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus udała się z wizytą studyjną do Ostrowa Wielkopolskiego.

Uczestnicy mieli okazję poznać rozwiązania w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej i skutecznej gospodarki obiegu zamkniętego jak i ochrony środowiska.

Program wizyty obejmował spotkanie w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji WODKAN S.A. w Rąbczynie, gdzie zaprezentowano technologie oczyszczania ścieków między innymi z zastosowaniem niskotemperaturowej suszarni osadów ściekowych, jak również plany budowy elektrowni fotowoltaicznej. Następnie delegacja gościła w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczy S.A., w którym Prezes Zarządu spółki Pan Mariusz Bolach prezentował koncepcję Ostrowskiego Rynku Energetycznego, którego głównym celem jest osiągnięcie samowystarczalności energetycznej miasta.

Opolscy samorządowcy po Ostrowie Wielkopolskim poruszali się w pełni elektrycznym (zeroemisyjnym) miejskim autobusem udostępnionym przez MZK S.A.