W dniu 24 lutego 2023r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku odbyło się spotkanie przedstawicieli Subregionu Północnego Opolszczyzny z przedstawicielami Samorządu Województwa Opolskiego.

Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego przedstawił zasady związane z ubieganiem się przez samorządy o unijne dofinansowanie z  Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

W ramach podziału pieniędzy z nowej perspektywy unijnej dla subregionu północnego przeznaczono:
49 472 642 euro
w tym w ramach EFER 39 322 641 euro,
a 10 150 001 euro w ramach EFES+.