Podczas walnego zgromadzenia między innymi jednogłośnie przyjęto absolutorium dla zarządu za 2020 rok, zatwierdzono sprawozdania rzeczowe i finansowe za 2020r. oraz ustalono wysokość składek. 

 

Uchwała w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi Uchwała w spr. ustalenia wysokości składek Uchwała w spr. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Uchwała w spr. zatwierdzenia sprawozdań rzeczowego i finansowego